Marina'Club

Kontakt

Nasza przystań mieści się nad jeziorem Dąbie Małe, przy wejściu Dębskiej Strugi łączącej jezioro z rzeką Regalicą.

W samym sercu Szczecina!

Przystań Jachtowa

Szczecin, ul. Przestrzenna 7 i 11

gsm +48 601 984 897

e-mail: a.lukaszewicz@marinahotele.pl
CENNIK PRZYSTANI

Marina Hotele Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin.
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy.
KRS 0000427537, NIP: 955-233-76-24, REGON: 321252859, Kapitał Zakładowy: 5 262 600,00 PLN

Marina Hotele sp. z o.o. SKA zrealizowała projekt pod nazwą „MODERNIZACJA PORTU JACHTOWEGO MARINA HOTELE W SZCZECINIE”. Projekt jest współfinansowany z jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-007/14-00). Więcej…MARINA’CLUB
ul. Przestrzenna 7 i 11
70-800 Szczecin