Marina'Club

Przystań Jachtowa

Szczecin, ul. Przestrzenna 7 i 11

gsm +48 601 984 897

email: a.lukaszewicz@marina-club.pl

CENNIK PRZYSTANI Szkutnictwo

Pogoda w Marinie

pochmurno
-2°C
pochmurno
Wind Wind 2 m/s

Czartery i wycieczki

+48 604 939 018

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę i montaż pomostów pływających

10/03/2015

Zamawiający:

Marina Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin
tel.:91 812 80 45
fax: 91 433 59 14
e-mail: info@marina-club.pl

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Marina Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż pomostów pływających wykonanych z pontonów siatkobetonowych oraz odnóg cumowniczych na Jeziorze Dąbie Małe (zadanie nr 1 i 2), dostawę i montaż kontenerów gospodarczych (zadanie nr 3), remont pomieszczeń socjalnych dla żeglarzy w budynku hotelowym przy ul. Przestrzennej 7 (zadanie 4) oraz rozbudowę systemu monitoringu na terenie zaplecza technicznego przystani przy ul. Przestrzennej 11 w Szczecinie (zadanie nr 5). Zakres prac realizowany będzie w ramach projektu pn.”Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie”, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-007/14-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Dodatkowe informacje:

 1. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
 2. Termin związania ofertą to minimum 30 dni.
 3. Miejsce realizacji inwestycji: nieruchomości nr: 3/3 przy ul. Przestrzennej 7 w Szczecinie, obręb 4304, 5/3 przy ul. Przestrzennej 11 w Szczecinie, obręb 4004, 1/53 obręb 4001 Szczecin.
 4. Forma, termin i miejsce złożenia oferty: Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18.03.2015 r. do godziny 15:30, na adres: Marina Hotele Sp. z o.o. SKA, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Prosimy o dopisek na kopercie: Oferta w ramach projektu ”Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie.”
 5. Termin wykonania zamówienia:
  – dla zadań nr 1 i 2 – 30.04.2015 r.,
  – dla zadań nr 3, 4 i 5 – 15.06.2015 r.
 6. Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis szczegółowych warunków udziału w postępowaniu można pobrać tutaj: zalaczniki_do_zamowienia.zip

Pomorze Zachdnie UE

 

Zamawiający:

Marina Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin
tel.:91 812 80 45
fax: 91 433 59 14
e-mail: info@marina-club.pl

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Marina Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie projektem pn. “Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie”.

Zarządzanie dotyczy projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 i dotyczy w szczególności obowiązków koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kryterium oceny ofert –  100% cena
 2. Termin związania ofertą to minimum 30 dni.
 3. Rodzaj zamówienia: usługi.
 4. Określenie przedmiotu oraz  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i świadczenie usług związanych z koordynacją i rozliczeniami finansowymi projektu pn. „Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie”.
 5. Miejsce realizacji zamówienia:  ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin
 6. Forma, termin i miejsce złożenia oferty: Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.04.2015 r. do godziny 15:30, na adres: Marina Hotele Sp. z o.o. SKA, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Prosimy o dopisek na kopercie: Oferta w ramach projektu ”Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis szczegółowych warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty można pobrać tutaj:

Pomorze Zachdnie UEMARINA’CLUB
ul. Przestrzenna 7 i 11
70-800 Szczecin