Zamknij

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Zostaw nam swoje dane kontaktowe - wrócimy z informacją w dogodnym dla Ciebie przedziale godzinowym!

  Wybierz godzinę kontaktu
  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Marina Developer Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego skierowanej do mnie informacji handlowej.


  Zamknij
  Warszewo Przy Parku Warszewo Przy Parku Szczecin Więcej
  Apartamenty Warszewo Apartamenty Warszewo Szczecin Więcej
  Zamknij
  Międzywodzie Park Międzywodzie Park Międzywodzie Więcej

  Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę i montaż pomostów pływających

  Zamawiający:

  Marina Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
  ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin
  tel.:91 812 80 45
  fax: 91 433 59 14
  e-mail: info@marina-club.pl

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Marina Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż pomostów pływających wykonanych z pontonów siatkobetonowych oraz odnóg cumowniczych na Jeziorze Dąbie Małe (zadanie nr 1 i 2), dostawę i montaż kontenerów gospodarczych (zadanie nr 3), remont pomieszczeń socjalnych dla żeglarzy w budynku hotelowym przy ul. Przestrzennej 7 (zadanie 4) oraz rozbudowę systemu monitoringu na terenie zaplecza technicznego przystani przy ul. Przestrzennej 11 w Szczecinie (zadanie nr 5). Zakres prac realizowany będzie w ramach projektu pn.”Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie”, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-007/14-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

  Dodatkowe informacje:

  1. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
  2. Termin związania ofertą to minimum 30 dni.
  3. Miejsce realizacji inwestycji: nieruchomości nr: 3/3 przy ul. Przestrzennej 7 w Szczecinie, obręb 4304, 5/3 przy ul. Przestrzennej 11 w Szczecinie, obręb 4004, 1/53 obręb 4001 Szczecin.
  4. Forma, termin i miejsce złożenia oferty: Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18.03.2015 r. do godziny 15:30, na adres: Marina Hotele Sp. z o.o. SKA, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Prosimy o dopisek na kopercie: Oferta w ramach projektu ”Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie.”
  5. Termin wykonania zamówienia:
   – dla zadań nr 1 i 2 – 30.04.2015 r.,
   – dla zadań nr 3, 4 i 5 – 15.06.2015 r.
  6. Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis szczegółowych warunków udziału w postępowaniu można pobrać tutaj: zalaczniki_do_zamowienia.zip

  Pomorze Zachdnie UE

   

  Zamawiający:

  Marina Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
  ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin
  tel.:91 812 80 45
  fax: 91 433 59 14
  e-mail: info@marina-club.pl

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Marina Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,
  ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie projektem pn. “Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie”.

  Zarządzanie dotyczy projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 i dotyczy w szczególności obowiązków koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

   

  Dodatkowe informacje:

  1. Kryterium oceny ofert –  100% cena
  2. Termin związania ofertą to minimum 30 dni.
  3. Rodzaj zamówienia: usługi.
  4. Określenie przedmiotu oraz  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i świadczenie usług związanych z koordynacją i rozliczeniami finansowymi projektu pn. „Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie”.
  5. Miejsce realizacji zamówienia:  ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin
  6. Forma, termin i miejsce złożenia oferty: Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.04.2015 r. do godziny 15:30, na adres: Marina Hotele Sp. z o.o. SKA, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Prosimy o dopisek na kopercie: Oferta w ramach projektu ”Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie.”

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis szczegółowych warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty można pobrać tutaj:

  Pomorze Zachdnie UE