Zamknij

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Zostaw nam swoje dane kontaktowe - wrócimy z informacją w dogodnym dla Ciebie przedziale godzinowym!

  Wybierz godzinę kontaktu
  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Marina Developer Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego skierowanej do mnie informacji handlowej.


  Zamknij
  Warszewo Przy Parku Warszewo Przy Parku Szczecin Więcej
  Apartamenty Warszewo Apartamenty Warszewo Szczecin Więcej
  Zamknij
  Międzywodzie Park Międzywodzie Park Międzywodzie Więcej

  Remontujemy legendarną motorówkę Riva Super FloridaThe legendary motorboat Riva Super Florida is under maintenanceWir renovieren eines der legendären Riva Super Florida Motorboote

  Riva Super Florida to prawdziwy rarytas włoskiej produkcji. Mahoniowa motorówka, którą miały wszystkie szanujące się gwiazdy – Brigitte Bardot, Sophia Loren, Sean Connery czy Brad Pitt. Egzemplarz kupiony dla premiera Cyrankiewicza, a obecnie należący do kancelarii premiera, przechodzi właśnie gruntowny remont w Marina’Club.Riva Super Florida is a true specialty of Italian origin. All the renowned stars possessed the mahogany motorboat – Brigitte Bardot, Sophia Loren, Sean Connery or Brad Pitt. The boat purchased for Prime Minister Cyrankiewicz and now operated by the Prime Ministry is undergoing major maintenance in Marina’s Club. Das Riva Super Florida ist eine echte Rarität italienischer Herkunft. Ein solches Mahagoni Motorboot gönnten sich Stars wie Brigitte Bardot, Sophia Loren, Sean Connery oder Brad Pitt. Dieses für Premierminister Cyrankiewicz angeschaffte und nun der Kanzlei des Premierministers gehörende Exemplar, durchläuft zurzeit eine gründliche Renovierung im Marina’Club.

  – To prawdziwa perełka, jak dla mnie egzemplarz bezcenny. W jachtingu Rivę można uznać  za małe dzieło sztuki – mówi Marcin Raubo, prezes Marina’Club ze Szczecina, który wygrał przetarg ogłoszony przez Centrum Usług Wspólnych.

  50-latka bez przebiegu

  Mimo że motorówka ma dokładnie 50 lat, licznik wskazuje zaledwie 90 motogodzin. – Ewidentnie nią nie pływali, może tylko stała i cieszyła oko – uważa Marcin Raubo. – Silnik jest w pełni sprawny, a łódź tylko nadgryziona zębem czasu. Prawdziwy skarb zaginiony gdzieś w magazynach skarbu państwa – dodaje.

  Na świecie jest tylko kilka takich motorówek

  Plotka mówi, że premier Cyrankiewicz, za którego czasów motorówka została kupiona, miał słabość do pływania. Podobno lubił urywać się ochronie i gubić na mazurskich jeziorach. Łódź stacjonowała w Łańsku i tam trafi po remoncie. Ośrodek był prawdziwą perełką władzy ludowej, do której nikt oprócz partyjnych dygnitarzy nie miał wstępu. Obecne władze ośrodka w Łańsku nie wiedzą, czy po remoncie motorówkę będzie można wynajmować, czy też jej użytkowanie będzie leżeć wyłącznie w gestii szefa rządu. O jej dalszym losie zdecyduje kancelaria premiera.

  Na wodę we wrześniu

  – Supermotorówka trafiła do Marina’Club 5 kwietnia, obecnie jesteśmy półmetku prac renowacyjnych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jak np. niedostrzegalne gołym okiem uszkodzenia, dawny blask odzyska już we wrześniu – mówi Witomierz Witkowski, szkutnik Marina’Club.

  [nggallery id=12]

  – It is a real gem; I would say that the boat is priceless. In the world of yachting, Riva can be asserted as a small piece of art – says Marcin Raubo, the president of Marina’s Club from Szczecin, who won the tender announced by the SSC.

  A 50-year old beauty without mileage

  Although the boat is exactly 50 years old, the meter shows only 90 service hours. – It is obvious that they have not used it, the boat has been waiting as pleasure to the eyes – says Marcin Raubo. – The engine is in perfect state and the boat is only a bit timeworn. It a true gem that has been forgotten in some State Treasury warehouses – he adds.

  There are only a few such boats in the world

  The rumour says that Prime Minister Cyrankiewicz, who was holding the office when the boat was purchased, had a thing about sailing. They say that he liked to get lost without bodyguards and escape to the Masurian Lakes. The boat was docked in Łańsk, and that is where it shall find its place after the maintenance. The centre was a real gem of the people’s government with no access to public apart from the party top officials. At present, the administrators of the centre in Łańsk do not know whether, after the maintenance completion, the motorboat will be provided for rental or used only by the Prime Minister. The Prime Ministry will decide about its further use.

  Łódź stacjonowała w Łańsku i tam trafi po remoncie.

  To the water in September

  – The superboat was collected in Marina’s Club on 5 April and now the maintenance work is half finished. If nothing unexpected turns out, like hidden defects, the old glamour will be restored already in September – says Witomierz Witkowski, a boatmaker in Marina’Club.

  RIVA SUPER FLORIDA

  Riva Super Florida is a true specialty of Italian origin. All the renowned stars possessed the mahogany motorboat – Brigitte Bardot, Sophia Loren, Sean Connery or Brad Pitt. The superboat is also a property of the Prime Ministry. At the moment the boat is under major maintenance in Marina’Club to recover its old glamour.

  [nggallery id=12]

  – Dieses echte Juwel ist für mich ein unbezahlbares Exemplar. Das Riva kann man als kleines Kunstwerk des Bootsbaus betrachten – sagt Marcin Raubo, Geschäftsführer des Marina’Club Szczecin, der die vom Zentrum für Gemeinschaftliche Leistungen verlautbarte Ausschreibung gewann.

  50 Jahre und taufrisch

  Obwohl das Motorboot genau 50 Jahre alt ist, zeigt der Zähler nur 90 Betriebsstunden an. – Offenbar fuhr man nicht damit, und nutzte es nur als Augenweide – meint Marcin Raubo. – Während der Motor voll funktionstüchtig ist, nagte am Boot nur der Zahn der Zeit. Ein echter Schatz, der irgendwo in den Lagern des Fiskus verloren ging – fügt er hinzu.

  Auf der Welt gibt’s nur wenige solche Motorboote

  Man munkelt, dass Premier Cyrankiewicz, in dessen Amtszeit das Motorboot angeschafft wurde, eine Schwäche für das Bootsfahren hatte. Offenbar mochte er es, seine Security zu überlisten, um auf die Masurischen Seen zu verschwinden. Das Boot lag in Łańsk, wo es auch nach der Renovierung wieder hinkommt. Dieses Ressort war ein echtes Juwel der Volksregierung, zu dem außer den Parteifunktionären niemand Zutritt hatte. Die heutige Ressortleitung ist sich noch nicht klar darüber, ob das Motorboot nach der Renovierung zu Mieten sein wird, oder ob seine Benutzung ausschließlich dem Regierungschef vorbehalten bleibt. Über sein weiteres Schicksal entscheidet also die Kanzlei des Premierministers.

  Łódź stacjonowała w Łańsku i tam trafi po remoncie.

  Am Wasser im September

  – Das Supermotorboot kam am 5. April in den Marina’Club, und wir sind derzeit mitten in den Renovierungsarbeiten. Wenn keine Hindernisse auftreten, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind, dann strahlt es schon im September im alten Glanz – sagt Witomierz Witkowski, Bootsbauer im Marina’Club.

  [Zur Galerie] RIVA SUPER FLORIDA

  Das Riva Super Florida ist eine echte Rarität italienischer Herkunft. Ein solches Mahagoni Motorboot gönnten sich Stars wie Brigitte Bardot, Sophia Loren, Sean Connery oder Brad Pitt. Ein solches Supermotorboot hat auch die Kanzlei des Premierministers. Derzeit durchläuft das Boot eine gründliche Renovierung im Marina’Club, wo es seinen früheren Glanz zurückerhält.

  [nggallery id=12]